ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ

Để thêm thông tin chi tiết vui lòng vào giá máy nước nóng năng lượng mặt trời Sunpo.

a. Điện năng tiêu thụ theo lý thuyết để đun 8.000L nước từ 27oC lên 60oC trong mỗi ngày:

P= Q/3600 = mC(t2-t1)/ 3600 = 8000 x 4200 x (60-27)/ 3600 = 308KW/ngày.

M: Khối lượng nước cần đun (1 Lít tương đương 1 kg).

C: Hằng số nhiệt dung riêng của nước = 4200kj/kg.độ.

T2: Nhiệt độ nước nóng sau khi đun (60oC).

T1: Nhiệt độ nước lạnh cấp vào máy (trung bình khỏang 27oC tại khu vực miền Nam.

b. Điện năng tiêu thụ thực tế:

Hao phí của dây dẫn & thiết bị khỏang 20%. Do đó điện năng tiêu thụ thực tế = 308 x 100/80 = 385 KW.

c. Biến phí điện sinh họat phải trả: (Hiện giá 2500đ/KW và còn tăng trong tương lai)

Mỗi ngày = 385KW x 2.500đ/Kw = 960.000Đ/ngày

Mỗi tháng = 600.000Đ x 30 ngày/tháng = 28.900.000đ/tháng

d. Định phí đầu tư máy nước nóng bằng điện:

90 (máy gián tiếp + phụ kiện) * 5.000.000đ/ máy = 450.000.000Đ

e. Tổng chi phí sau 04 tháng họat động:

e = 4* 28.9 + d = 565.600.000Đ > tổng chi phí đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời SP.8000 của Sunpo.

Kết luận: Chỉ sau 4 tháng họat động, Giải pháp sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời Sunpo sẽ tiết kiệm cho dự án 28.900.000đ/tháng. Ngòai ra, sử dụng năng lượng mặt trời còn đem lại các lợi ích khác:
  • Gia tăng giá trị cho công trình bởi tính thân thiện môi trường.
  • Giảm khí thải & tiếng ồn ngay trong nhà.
  • An tòan và họat động ổn định.
  • Tuổi thọ bền khỏang 15 năm.
Phần trên là đánh giá hiệu quả kinh tế mà khi dùng máy nước nóng năng lượng mặt trời, còn vấn đề làm cho người tiêu dùng đau đầu là chi phí ban đầu phải bỏ ra, không biết chọn thương hiệu hay loại máy nào phù hơp. Nay Galile đã có được bảng giá máy nước nóng năng lượng mặt trời Sunpo, Ariston, Ferroli - 3 thương hiệu nhập khẩu Uy tín & Phổ biến nhất thị trường Việt Nam để khách hàng tham khảo. Xem bài liên quan cùng danh mục: