ACE pro cho em hỏi với : Em đang làm thử nghiệm web trên trang sites.google.com. Em thấy nó mặc định có phần sơ đồ trang web nhưng webmaster tool thì thông báo là không có sơ đồ trang web thì em không hiêu lắm, mong các bác vẽ giúp. Cám ơn Xem bài liên quan cùng danh mục: