Bên mình hiện có 10 site edu làm diễn đàn cần 2 bạn xây dựng và quản lí.
Quyền lợi:
-Bên mình chịu chi phí hosting và domain, bên mình chỉ đặt link và vài banner cho các dự án của CTY
-Sau khi phát triển diễn đàn lớn mạnh các bạn sẽ hưỡng 100% lợi nhuận từ diễn đàn nhé. Xem bài liên quan cùng danh mục: