Đầu tiên bạn mở phần mềm GiliSoft Video Editor lên

Sau đó click vào tab 4.Watermark sau đó sẽ hiện ra một bảng điều khiển

Các chức năng chính
  • Chọn File Video cần đóng dấu Logo
  • Chọn Text hay Image để đóng dấu
  • Nếu là Text thì chỉnh sửa định dạng Text như kích thước, định dạng, kiểu Font chữ
  • Output Format: Định dạng File xuất ra
  • Output Folder: Thư mục chứa Video xuất bản
Để thêm một logo hay một đoạn text như video by, create by… thì bước đầu tiên bạn chỉ cần chọn file ảnh hoặc điền nội dung cần thêm vào các tab Text hoặc Image, điều chỉnh đến vị trí thích hợp sau đó bấm “Start“.

Nguồn Ninh Đôn - goo.gl/rYBkuX
Biên tập bởi Diễn đàn QBW
Sao chép vui lòng ghi rõ nguồn Xem bài liên quan cùng danh mục: