Chào mọi người, Hiện tại mình là admin site share nhạc iTunes. https://itunesvn.com. SIte mình hiện có gần 13k bài viết, thành lập được hơn 2 năm, lượng truy cập trung bình từ 1k6 đến 2k. Trong đó visit từ việt nam ổn định từ 600 đến 800 người. Admin nào có nhu cầu mình sẽ gủi ảnh analytics để kiểm tra nhé
Site có nhu cầu cho đặt banner trên trang chủ và trong slide bar bài viết.
Chi tiêt xin liên hệ: info@itunesvn.com. Xem bài liên quan cùng danh mục: