gần đây google update lại thuật toán, vậy cho mình hỏi các pro có biết google đưa ra lời khuyên mật độ từ khóa là bao nhiêu? và bao nhiêu thì bị cho là spam(quá liều), số lượng từ khóa cho phép tăng hay giảm so với trước vậy.
Thanks! Xem bài liên quan cùng danh mục: