Kết luận:

  • Hình ảnh giúp tăng 53% like, 104% comment và 84% tỷ lệ click.
  • Bài viết ít hơn 81 ký tự giúp tăng 66% sự tham gia bao gồm cả like và comment.
  • Đặt câu hỏi trong bài viết giúp tăng 100% bình luận so với bài viết không có câu hỏi.
  • Tập trung vào thời điểm, tần suất viết bài.
  • ....
Hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn cùng chúng tôi nhé!Dịch bởi: Dich vu SEO OSVN
Nguồn bài viết: Làm thế nào để tăng like Facebook Xem bài liên quan cùng danh mục: