Mình đang làm đồ án cho môn học thương mại điện tử và mình chọn từ khóa Seo là Lập trình C# . Mình thấy thầy mình không để dấu # trong URL, vậy mình seo như vậy có thua những người khác không?. Và cho minh hỏi Seo có ký tự như vậy có dễ lên Top không. Mọi người chỉ giúp mình với đang rối quá.

Cảm ơn mọi người. Xem bài liên quan cùng danh mục: