Mình chạy quảng cáo adwords và theo dõi số click của ngày 12/5 là :53 lượt
Nhưng theo dõi trong analytics phần trả tiền thì chỉ có 30 lượt.
Các bạn giải thích giúp mình tại sao lại có sự chênh lệch và khác nhau như vậy. TRong analytics lúc nào cũng thống kê số lượng truy cập vào từ quảng cáo thấp hơn là trong adwords Xem bài liên quan cùng danh mục: