Sau 4 tháng miệt mài, cày cuốc trong 6 forum, website mình naka.vn đã lên top 6 từ khóa "đồ chơi trẻ em" (naka.vn) và một số từ khác nằm top 5 về thương hiệu đồ chơi, loại đồ chơi. Trong đó mình seo 2 tháng đầu, 2 tháng sau nghỉ ..
Đáng buồn là nghỉ làm rồi nó mới lên Xem bài liên quan cùng danh mục: