Mình sử dụng google map để đặt địa chỉ công ty nhưng sao khi tìm kiếm. Nó hiển thị cái khoá thay vì hình địa điểm. haizz chán quá, Mong các cao nhân chỉ giáo giúp với ạ.
Map của mình đây ạ " cửa tự động toàn cầu" Xem bài liên quan cùng danh mục: