1. Hồ sơ chuẩn bị để cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người Thụy Điển đã cư trú tại Việt Nam
1.Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người Thụy Điển đã cư trú tại Việt Nam theo mẫu quy định.


2.Bản sao hộ chiếu của người cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người Thụy Điển đã cư trú tại Việt Nam.


3.Bản sao sổ tạm trú hoặc giấy chứng nhận. thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam của người Thụy Điển. yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người Thụy Điển đã cư trú tại Việt Nam.


4.Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1. Cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.


Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1).


2. Cơ quan thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người Thụy Điển đã cư trú tại Việt Nam
Nơi tiếp nhận hồ sơ xin cấp hiếu lý lịch tư pháp cho người Thụy Điển đã cư trú tại Việt Nam là Trung tâm Lý lịch tư pháp.Tư vấn thủ tục làm lý lịch tư pháp cho người nước ngoài. Liên hệ: 0904 677 628


3. Thời gian xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người Thụy Điển đã cư trú tại Việt Nam
Thời gian xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người Thụy Điển đã cư trú tại Việt Nam khoảng 10-15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.


4. Hiệu lực của Phiếu lý lịch tư pháp cho người Thụy Điển đã cư trú tại Việt Nam
Phiếu lý lịch tư pháp cho người Thụy Điển đã cư trú tại Việt Nam có thời hạn khoảng 6 tháng kể từ ngày cấp.


Phí dịch vụ: Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Tư vấn Hòa Bình qua sđt 0904677628 để nhận báo giá chi tiết
Để biết thêm thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc về Thủ tục xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người Thụy Điển đã cư trú tại Việt Nam. Quý khách vui lòng liên hệ:
0904 677 628

Nguồn: workpermit.vn Xem bài liên quan cùng danh mục: