Hiện nay, khả năng cạnh tranh của một quốc gia phụ thuốc lớn vào sự đổi mới, nâng cấp và ngành công nghiệp của chính quốc gia đó. Nó quyết định đến sự thịnh vượng của cả một đất nước. Michael Porter đã nghiên cứu ra mô hình kim cương để lý giải tại sao các ngành công nghiệp lại có khả năng cạnh tranh tại các quốc gia khác nhau. Cùng tìm khái niệm mô hình kim cương là gì trong cuốn sách lợi thế cạnh tranh của Michael Porter trong bài viết sau.

Mô hình kim cương là gì

Mô hình kim cương là mô hình được thiết kế nhằm tìm hiểu các quốc gia hoặc nhóm có lợi thế cạnh tranh do các yếu tố có sẵn. Ngoài ra nó còn giải thích cách mà chính phủ đóng vai trò như chất xúc tác để cải thiện vị trí của quốc gia trong môi trường kinh tế cạnh tranh toàn cầu.
Mô hình kim cương được sáng tạo ra bởi Michael Porter, ông là người sáng lập viện chiến lược và năng lực cạnh tranh tại Harvard. Đây là lý thuyết kinh tế chủ động chứ không đơn giản chỉ là lý thuyết định lượng các lợi thế so sánh mà quốc gia hoặc khu vực có thể có.Các yếu tố của mô hình kim cương

Mô hình kim cương chỉ ra 4 yếu tố tác động và quyết định lợi thế cạnh tranh của quốc gia gồm: Điều kiện đầu vào, chiến lược cơ cấu, nhu cầu thị trường, và các ngành hỗ trợ có liên quan.
  • Điều kiện đầu vào: Bao gồm yếu tố vốn, con người, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng vật chất, công nghệ thông tin. Các yếu tố trên tác động tới năng suất lao động của doanh nghiệp. Nếu bạn muốn tạo lợi thế cạnh tranh thì cần khai thác hiệu quả và kết hợp đầy đủ các điều kiện sẵn có.
  • Chiến lược cơ cấu: Là những chính sách thúc đẩy năng suất lao động, cơ chế khuyến khích lao động nhằm tạo ra giá trị và tăng khả năng cạnh tranh cho công ty. Chiến lược quản lý và cơ cấu tổ chức hiệu quả còn tác động đến khả năng cạnh tranh. Bộ phận quản lý cần giám sát quá trình thực hiện kế hoạch để đạt được mục tiêu đã đề ra.
  • Nhu cầu thị trường: Quy mô tăng tưởng của nền kinh tế ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu của khashc hàng. Hiện nay, người mua ngày càng có những hành vi tiêu dùng phức tạp hơn, chính vì thế các doanh nghiệp phải nỗ lực đổi mới và cho ra các sản phẩm đạt chuẩn thì mới có thể đứng vững trên thị trường được.
  • Các ngành hỗ trợ liên quan: Để có được thành công trong môi trường kinh doanh vi mô, doanh nghiệp cần hỗ trợ của địa phương, các ngành có liên quan và các chính sách của chính phủ nhằm tạo nên điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp.
Kết Luận

Bài viết trên đã giúp các bạn hiểu thêm về mô hình kim cương cũng như các yếu tố của mô hình kim cương. Có thể thấy, mô hình kim cương là một chất xúc tác nhằm cải thiện vị trí của một quốc gia giữa môi trường kinh tế cạnh tranh toàn cầu.

Nguồn: https://marketingai.admicro.vn/mo-hi...ichael-porter/ Xem bài liên quan cùng danh mục: