Xác nhận tạm trú là tài liệu quan trọng chứng minh việc tuân thủ quy định pháp luật. Việt Nam của người nước ngoài khi có hoạt động cư trú trên lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời, Việc xin xác nhận tạm trú cho người nước ngoài ở. Việt Nam cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm của. chủ các cơ sở cho người nước ngoài thuê nhà hay tạm trú tại cơ sở do mình quản lý, điều hành.


Bên cạnh việc thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với cả người nước ngoài lẫn chủ sở hữu của các cơ sở lưu trú, việc Xin xác nhận tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam còn nhằm thực hiện một số mục đích như sau:


Thứ nhất, Xin xác nhận tạm trú làm Lý lịch tư pháp cho người nước ngoài.
Lý lịch tư pháp Việt Nam là một trong những tài liệu bắt buộc để người nước ngoài có thể xin được Giấy phép lao động để làm việc tại Việt Nam một cách hợp pháp.


Theo đó, việc xin Xác nhận tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam cũng chính là điều kiện cần thiết để có thể thực hiện được thủ tục Xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam.


Thứ hai, Xin Xác nhận tạm trú để làm Thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam.
Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp cho người nước ngoài được phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực.


Một trong những tài liệu cần thiết để có thể xin Thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam chính là Xác nhận tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam.


Để có thể Xin Xác nhận tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam, bạn đọc cần lưu ý một số vấn đề sau:
– Một là, Người nước ngoài có hoạt động tạm trú trên lãnh thổ Việt Nam phải thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của Cơ sở lưu trú nơi mình đang ở để khai báo tạm trú với Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú.


– Hai là, Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của các cơ sở lưu trú có trách nhiệm phải điền đầy đủ nội dung của mẫu phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài và nộp lên Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ hoặc đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú.


– Ba là, đối với những Cơ sở lưu trú, du lịch là khách sạn thì phải kết nối mạng Internet hoặc mạng máy tính với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để truyền thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài.


Cơ sở lưu trú khác có mạng Internet có thể gửi trực tiếp thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài theo hộp thư điện tử công khai của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Để biết thêm thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến việc xin xác nhận tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam. cũng như thủ tục xin Visa, thẻ tạm trú
cho người nước ngoài. Quý khách vui lòng liên hệ:
0904 677 628


Nguồn: workpermit.vn Xem bài liên quan cùng danh mục: