Lựa chọn đúng mô hình quản trị doanh nghiệp không những giúp nhân viên gắn kết với công ty mà còn tạo ra sức mạnh đoàn kết để chinh phục mục tiêu lợi nhuận.1. Quản trị doanh nghiệp là gì?
Quản trị doanh nghiệp là những cơ chế, quy định thông qua đó công ty được điều hành và kiểm soát.

2. Mô hình quản trị doanh nghiệp mở
a. Đặc điểm của quản trị doanh nghiệp mở
Mô hình quản trị doanh nghiệp mở thường sẽ có bốn đặc điểm sau:
  • Minh bạch thông tin
  • Xác lập mục tiêu chung của toàn công ty
  • Thừa nhận và đối diện với mọi cảm xúc, thậm chí là cảm xúc tiêu cực của đồng nghiệp,
Lắng nghe lời khuyên từ đồng nghiệp

b. Lợi ích của quản trị doanh nghiệp mở
Mô hình quản trị doanh nghiệp mở này sẽ khắc phục những điểm yếu của các mô hình quản trị doanh nghiệp truyền thống thông thường. Nhưng qua việc quản trị doanh nghiệp mở, nhân viên cởi mở và tích cực làm việc hiệu quả hơn!
>>>Xem thêm: Có nên chuyển đổi mô hình quản trị doanh nghiệp Xem bài liên quan cùng danh mục: