– Người nước ngoài làm việc ở Việt Nam hợp pháp phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.


– Người nước ngoài làm việc ở Việt Nam hợp pháp phải có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.


– Người nước ngoài làm việc ở Việt Nam hợp pháp phải làm việc cụ thể tại các vị trí như: là nhà quản lý, giám đốc điều. hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.


– Người nước ngoài làm việc ở Việt Nam hợp pháp không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.


– Người nước ngoài làm việc ở Việt Nam hợp pháp được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài cho công ty tuyển dụng.Xin giấy phép lao động cho lao động nước ngoài tại Việt Nam


Hồ sơ cụ thể cho Người nước ngoài làm việc ở Việt Nam
Cụ thể:


– Hồ sơ cấp giấy phép lao động cho Người nước ngoài làm việc ở Việt Nam bao gồm tờ khai mẫu 01, 02, 07 theo quy định của Thông tư.


– Hồ sơ cấp giấy phép lao động cho Người nước ngoài làm việc ở Việt Nam có các giấy tờ kèm theo như sau


a) Bằng đại học(của nước ngoài thì phải hợp pháp lãnh sự đầy đủ để sử dụng tại Việt Nam) của Người nước ngoài làm việc ở Việt Nam


b) Xác nhận kinh nghiệm/ Xác nhận chuyên gia (của nước ngoài thì phải hợp pháp lãnh sự đầy đủ để sử dụng tại Việt Nam) của Người nước ngoài làm việc ở Việt Nam.


c) Lý lịch tư pháp của Người nước ngoài làm việc ở Việt Nam.


d) Giấy khám sức khỏe của Người nước ngoài làm việc ở Việt Nam.


Để biết thêm thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc về xin giấy phép lao động cho Người nước ngoài làm việc ở Việt Nam. Quý khách vui lòng liên hệ:
0904 677 628

Nguồn: workpermit.vn Xem bài liên quan cùng danh mục: