Điều kiện để người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.


Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.


Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ làm các vị trí như Là nhà. quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.


Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định. của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.


Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.Thủ tục tuyển lao động nước ngoài tại Việt Nam


Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.


Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ. Giấy này được cơ quan có thẩm quyền cấp cho chính người lao động nước ngoài mà doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng.


Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu. trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại. Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp.


Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.


Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là nhà quản lý, giám. đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật


Để biết thêm thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc về xin giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt nam. Quý khách vui lòng liên hệ:
0904 677 628Nguồn: workpermit.vn Xem bài liên quan cùng danh mục: