Thủ tục đăng ký thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài qua mạng là thủ tục hành chính được thực hiện trên Trang thông tin điện tử của Cục việc làm cho phép doanh nghiệp, tổ chức, nhà thầu đăng ký thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của mình.


Để thực hiện chức năng Đăng ký thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài qua mạng, trước tiên trên màn hình giao diện chức năng các bạn chon mục Nơi đề nghị cấp phù hợp với thực tế của đơn vị mình Sau đó chon chức năng Đăng ký thay đổi nhu cầu.


Giao diện chức năng Đăng ký thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài qua mạng hiển thị như hình dưới. Sau đó, các bạn thực hiện nhập thông tin cho hồ sơ Đăng ký thay đổi nhu cầu như sau:
Trước tiên, các bạn xác định vị trí đăng ký nhu cầu sử dụng tương ứng. Trong đó bao gồm: Doanh nghiệp, Tổ chức, Nhà thầu.


Sau khi tích chọn vị trí Đăng ký thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài qua mạng tương ứng, các bạn chọn số thông báo chấp thuận nhập số thông báo chấp thuận yêu cầu, nhập số văn bản, ngày ban hành văn bản và ngày thông báo.


Tiếp theo, các bạn tiến hành nhập các thông tin cho phần thông tin nhu cầu và chọn các thành phần hồ sơ đính kèm.


Để lưu thông tin vị trí công việc (thông tin Đăng ký thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài qua mạng) vừa nhập, các bạn chọn nút “Lưu lại”.


Để lưu thông tin hồ sơ. Đăng ký thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài qua mạng đang nhập, các bạn chọn nút “Lưu”.


Lưu ý:
Có thể nhập nhiều vị trí công việc trong một hồ sơ. Đăng ký thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài qua mạng. Các bạn có thể nhấn nút “Lưu lại” để lưu vị trí công việc đang nhập và sau đó nhấn nút “Thêm mới” để nhập tiếp các vị trí khác.


Sau khi các bạn nhấn nút “Lưu”, hồ sơ vừa nhập sẽ được lưu lại. và hiển thị xuống danh sách Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động phía dưới.


Tương ứng với mỗi hồ sơ Đăng ký thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài qua mạng sẽ có 3 chức năng kèm theo:

  1. – Thứ nhất: Chức năng “Xem hồ sơ”.
  2. – Thứ hai: Chức năng “Xóa hồ sơ”.
  3. – Thứ ba: Chức năng “Nộp hồ sơ”.
Sau khi chọn “Nộp hồ sơ”, một form xác nhận chữ ký số sẽ được hiển thị. Các bạn theo đó tích vào mục ” Xác nhận chữ ký số” hoặc “Nộp không xác thực”.
Trường hợp hồ sơ đã nộp hiển thị trạng thái là “Bổ sung hồ sơ”. Các bạn xem lại lý do bổ sung và điều chỉnh chính xác các trường thông tin theo yêu cầu. Sau đó, quay trở về phần danh sách hồ sơ và thực hiện việc nộp lại hồ sơ.


Để biết thêm thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc về thủ tục Đăng ký thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài qua mạng cũng như Thủ tục xin cấp giấy phép lao động trực tuyến và các thủ tục khác liên quan. Quý khách vui lòng liên hệ:
0904 677 628

Nguồn: workpermit.vn Xem bài liên quan cùng danh mục: