Nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy phép lao động qua mạng là một trong những thủ tục hành chính được thực hiện thông qua. Trang thông tin điện tử của Cục việc làm – Bộ lao động động thương binh và xã hội. nhằm tạo điều kiện rút ngắn thời gian, công sức cho các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.
Để có thể thực hiện thủ tục, Nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy phép lao động qua mạng các bạn cần lưu ý một số vấn đề như sau:
Thứ nhất, Truy cập Trang thông tin điện tử.


Các bạn cần truy cập vào Trang thông tin điện tử của Cục việc làm – Bộ lao động động thương binh và xã hội theo hướng dẫn này. Sau đó đăng ký tài khoản mới hoặc đăng nhập tài khoản đã tạo để. tiến hành thủ tục. Nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy phép lao động qua mạng.
Thứ hai, vào “Nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy phép lao động qua mạng”.


Để thực hiện thủ tục Nộp hồ sơ xin Giấy phép lao động qua mạng, các bạn chọn nút.“VÀO NỘP HỒ SƠ” tương ứng với Cổng của. Sở lao động thương binh xã hội, Ban quản lý Khu công nghiệp hoặc. Cục việc làm theo thực tế của đơn vị mình.


Trường hợp tài khoản đăng ký mới, sau khi chọn vào nút. “VÀO NỘP HỒ SƠ”, hệ thống sẽ yêu cầu cập nhật. thông tin doanh nghiệp trước tiên.
Các bạn nhập đầy đủ thông tin của doanh nghiệp, sau đó chọn nút “Lưu” để lưu thông tin doanh nghiệp vừa nhập. Nhấn nút “Quay lại” để quay trở lại giao diện màn hình chức năng.
Sau khi cập nhật thông tin doanh nghiệp, các bạn trở về trang chủ và chọn lại vào chức năng “VÀO NỘP HỒ SƠ” tương ứng với cổng nộp hồ sơ của Sở lao động thương binh xã hội, Ban quản lý Khu công nghiệp. hoặc Cục việc làm.
Trên màn hình giao diện chức năng, các bạn chọn chức năng “Cấp lại Giấy phép” để thực hiện thủ tục nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy phép lao động qua mạng cho người nước ngoài.
Giao diện chức năng cấp lại Giấy phép hiển thị như hình dưới, các bạn thực hiện nhập thông tin cho hồ sơ đăng kí cấp phép theo trình tự sau:

Đầu tiên, các bạn hãy xác định vị trí đăng ký cấp lại Giấy phép lao động.


Sau khi chọn vị trí đăng ký cấp lại Giấy phép lao động, các bạn tiến hành nhập thông tin cấp phép cho hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy phép lao động qua mạng của mình. Mặc định giao diện sẽ hiển thị tab Thông tin cấp phép và các trường thông. tin của phần thông tin cấp lại Giấy phép lao động qua mạng.
Sau khi nhập đầy đủ các trường thông tin trong phần thông tin cấp phép, các bạn chuyển sang tab Thông tin khác. Ở tab này các bạn nhập thông tin về quá trình đào tạo, quá trình làm việc … Trường hợp không có thông tin thì có thể bỏ trống.
Sau khi nhập đầy đủ các trường trong phần thông tin khác, các bạn chuyển sang tab Thành phần hồ sơ. Ở tab này các bạn tiến hành đính kèm các file văn bản có liên quan. Hoàn tất quá trình nhập thông tin cho hồ sơ xin cấp lai Giấy phép lao động qua mạng.
Sau khi hoàn thành quá trình nhập thông tin cho hồ sơ xin cấp lại. Giấy phép lao động qua mạng, các bạn nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin hồ sơ đang nhập. Hồ sơ sau khi nhấn nút lưu sẽ hiển thị xuống danh sách đăng ký cấp lại Giấy phép lao động phía dưới.
Với mỗi hồ sơ đăng ký xin cấp mới Giấy phép lao động online sẽ có 3 chức năng kèm theo:


– Thứ nhất: Chức năng “Xem chi tiết hồ sơ”.
– Thứ hai: Chức năng “Xóa hồ sơ”.
– Thứ ba: Chức năng “Nộp một hồ sơ”.
Sau khi nhất vào nút Nộp hồ sơ, môt form xác nhận chữ ký số sẽ hiển thị. Các bạn chọn mục “xác nhận chữ ký số” nếu sử dụng. chữ ký số hoặc mục “Nộp không xác thực” nếu không sử dụng.


Trường hợp Danh sách hiển thị trạng thái là “Bổ sung hồ sơ”. Các bạn cần xem lý do bổ sung và. tiến hành sửa đổi, bổ sung đầy đủ các nội dung yêu cầu. sửa đổi, bổ sung cho hồ sơ đăng ký xin cấp lại Giấy phép lao động qua mạng.


Để biết thêm thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc về Thủ tục nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy phép lao động và các thủ tục khác liên quan. Quý khách vui lòng liên hệ:


0904 677 628

Nguồn: workpermit.vn Xem bài liên quan cùng danh mục: