Dịch vụ chạy quảng cáo google adwords, đảm bảo được 100% bất kỳ lịch vực nào
Hiện nay, google đang quét rất sâu và nhiều ngày nên những tài khoản nào vi phạm chính sách
của google đều bị từ chối, có tài khoản nặng hơn bị khóa.
Riêng một số lĩnh vực bị cấm thì rất nhiều nhà quảng cáo không thể chạy, còn những lĩnh vực bình thường
thì mình không nói
Tuy nhiên mình vẫn chạy được cho khách bình thường, với bất kỳ lĩnh vực nào
Nếu bác nào cần chạy quảng cáo adword thì liên hệ mình sớm qua skype:levanbao1811
hoặc telegram/viber: baole01s/ 0948 058269 Xem bài liên quan cùng danh mục: