Trước vướng mắc của Công ty Tư vấn Lawkey về kê khai phí nhượng quyền trong trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu, sau khi trao đổi chi tiết với Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Hải quan đã có trả lời về vấn đề này.
Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam thì căn cứ quy định của Luật Sở hữu trí tuệ số 19/VBHN-VPQH ngày 18-12-2013 và đặc biệt là khoản 5, khoản 6 điều 2 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15-12-2010 của Bộ Tài chính: Phí bản quyền, phí giấy phép là khoản tiền mà những người mua phải trả trực tiếp hoặc gián tiếp cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, để được chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ.Quyền sở hữu trí tuệ là loại quyền của tổ chức cá nhân đối với các tài sản trí tuệ, bao gồm: Quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng kiến, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.Như vậy, phí nhượng quyền, phí đăng ký nhãn hiệu, phí giấy phép trả cho việc sử dụng nhãn hiệu độc quyền là một trong các quyền sở hữu công nghiệp thuộc quyền sở hữu trí tuệ và là phí bản quyền, phí giấy phép.Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 2 điều 1 Thông tư 29/2014/TT-BTC ngày 26-2-2014 của Bộ Tài chính, thì Phí bản quyền, phí giấy phép phải cộng vào trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu nếu thỏa mãn 3 điều kiện quy định tại khoản này.Vì vậy, đề nghị Công ty đối chiếu các quy định nêu trên để thực hiện khai báo trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu theo đúng quy định. Xem bài liên quan cùng danh mục: