Viết và thiết kế những offer có giá trị chỉ là bước đầu tiên để tiếp cận khách hàng tiềm năng. Tiếp theo, bạn phải thiết lập một landing page để thực sự có được những khách hàng tiềm năng đó. Và đó là lý do tại sao tối ưu hóa các trang landing page là một việc làm rất quan trọng.
Khi một cá nhân vào website của bạn và nhấp vào một CTA, hệ thống sẽ chuyển họ đến Landing page. Đây chính là nơi thực hiện lời kêu gọi hành động, và là nơi mà những khách hàng tiềm năng sẵn lòng đưa ra thông tin mà đội ngũ bán hàng của bạn cần để bắt đầu tương tác. Khi khách truy cập website điền vào những biểu mẫu (form) trong landing page, họ sẽ trở thành Lead của bạn.
Vì vậy, chúng ta cần tối ưu hóa Landing page một cách hiệu quả để có thể tạo ra khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp mình. Và đây là các mẹo để giúp bạn tối ưu hóa một landing page:

https://blog.growsteak.com/toi-uu-ho...hang-tiem-nang Xem bài liên quan cùng danh mục: