Youtube - mạng xã hội chiếm 1/3 dân số sử dụng internet toàn cầu và 1 tỷ giờ/ ngày, họ dành ra để khám phá kênh chia sẻ hình ảnh này.

Sức mạnh viral chiến dịch hay bán hàng trên Youtube của nó chắc không ai là không biết. Không đi đâu xa ngay tại Việt Nam, nhìn vào hiện tượng "Bà Tân Vlog", nhận được nút vàng chỉ sau 2 tuần phát triển kênh và sau đó là hàng loạt các kênh khác tương tự xuất hiện chỉ khác tên người chủ kênh "Bà Bình Vlog, Ông Ba Vlog,..."
Còn nếu là doanh nghiệp thì sao? Bài toán xây dựng kênh Youtube phát triển thương hiệu sẽ cần nhiều thời gian và công sức nghiên cứu thị trường, khách hàng và đối thủ - họ đang làm gì?

Nếu bạn đang muốn định hướng việc phát triển doanh nghiệp qua kênh Youtube thì có thể tham khảo Tài liệu dưới đây: "Lộ trình bài bản Seo kênh Youtube doanh nghiệp được thực hiện trong 30 ngày"
Nội dung tài liệu bao gồm 4 đòn bẩy chính thao tác theo từng ngày, từng tuần rất chi tiết:
Tuần 1: Phát triển Brand

Tuần 2: Phát triển Cộng đồng

Tuần 3: Khám phá

Tuần 4: Xây dựng chiến lược nội dung
Đọc chi tiết: http: //bit.ly/2WOe2Kv ( bỏ dấu cách sau dấu hai chấm) Xem bài liên quan cùng danh mục: