Download mẫu bảng chấm công file excel dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng BHXH, … để có căn cứ tính trả lương và quản lý các lao động trong doanh nghiệp.
Dưới đây phần mềm kế toán Sthink cung cấp một số mẫu bảng chấm công file excel theo thông tư số 133 Bộ tài chính
Mẫu bảng chấm công số 01a-LĐTLDownload mẫu bảng chấm công file excel tại đây:
https://sthink.com.vn/wp-content/upl...tư-133-3.xlsx
Dưới đây là bảng mẫu chấm công làm thêm giờ:
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờDowload mẫu bảng chấm công làm thêm giờ trên excel tại đây: https://sthink.com.vn/wp-content/uploads/2019/03/Bang-cham-cong-theo-thông-tư-133-3.xlsx
...xem tiep....https://sthink.com.vn/download-mau-bang-cham-cong.html Xem bài liên quan cùng danh mục: