Một là, Trục xuất người lao động nước ngoài thuộc 1 trong 2 trường hợp sau:

  • Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có Giấy phép lao động
  • Người nước ngoài làm việc tại Việt nam không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định.
Hai là, Thẩm quyền trục xuất người lao động nước ngoài

Cơ quan công an có thẩm quyền trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo đề nghị của Sở lao động thương binh xã hội nơi người lao động làm việc.
Ba là, trình tự trục xuất người lao động nước ngoài

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có Giấy phép lao động thì Sở lao động thương binh xã hội đề nghị cơ quan công an trục xuất lao động nước ngoài đó.
Để biết thêm thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc về thủ tục Xin giấy phép lao động work permit cho người nước ngoài hoặc xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Quý khách vui lòng liên hệ:

0904 677 628
Nguồn: workpermit.vn Xem bài liên quan cùng danh mục: