Poker hay còn gọi là xì tố là một trò chơi đánh bài bên trong đó một phần hoặc tất cả các giống bài không được mở và người chơi có lẽ tố và gà.


Poker đến bài tây nhưng chỉ chơi các lá bài 7 đến A trong đó quân 7 là lá bài thấp nhất, A là lá bài lớn nhất (loại bỏ các lá bài từ số 2 sử dụng số 6). Đây là hình thức đặc trưng của Poker. Tổng số lá bài chơi là 32 lá. Với Poker game trực tuyến cũng tương tự như vậy.

cách chơi:


đầu tiên, người chơi được phát 2 lá bài, con người chơi phải mở 1 lá, úp 1 lá cho đối phương nhìn thấy. Sau đó phát cho mỗi con người 1 lá bài mở nữa. Khi nhận rất được 3 lá bài, con người chơi có thể xem xét và Khởi công tố. Vòng tố đi ngược chiều kim đồng hồ, người trước tiên là tố là con người có độ lớn bài lớn nhất rút tiền happyluke


cách làm tố như sau:

  1. Tố là tố theo 100% tiền đặt cược trước tiên của người chơi.
Ví dụ: Số tiền đặt cược của 2 con người A và B chơi tổng là 1000. Vậy mỗi con người chơi cược 500, nếu tố thì người chơi A cược thêm 500. Tổng lên sử dụng 1500

  1. Theo là tố theo con người chơi trước đã tố.
Ví dụ: Nếu B theo A thì B cược thêm 500, tổng lên 2000.

  1. Tố tất cả là tố theo số tiền tổng của các con người chơi đã tố.
Ví dụ: Nếu B tố tất cả thì B cược thêm 2000, tổng lên 4000

  1. Úp bỏ là lãng phí đi lá bài trên tay và người chơi phải bỏ đi số tiền đã cược trước đó.
ở trong lượt đầu (lá thứ 3), người chơi tố đầu tiên ra lệnh tố thì ngươi chơi kế không rất được tố mà phải theo hoặc tố tất cả. Vòng lượt tố đầu sẽ kết thúc khi tất cả người chơi đều lệnh theo.


trong lượt tố đầu chỉ có 2 vòng tố nghĩa là vòng 1 mỗi người chơi có thể tố tất cả nhưng vòng 2 thì các con người tiếp theo bắt buộc phải ra lệnh theo


Lượt tố thứ 2 có 3 vòng tố, lượt cuối sẽ có rất nhiều lần tố.


Tương tự, nhưng lượt tố thứ 2 (lá bài thứ 4) sẽ có 3 vòng tố; lượt tố cuối (lá bài thứ 5) sẽ có rất nhiều lần tố.


con người chơi có lẽ xem xét tình hình để ra lệnh úp lãng phí để bảo toàn số tiền mình được đạt được trước đó nếu bài quá yếu so với người chơi khác.


Giới thiệu về Poker game
Poker hay còn gọi là xì tố là một trò chơi đánh bài trong đó một phần hoặc tất cả các loài bài không rất được mở và người chơi có thể tố và gà.


Poker sử dụng bài tây nhưng chỉ chơi các lá bài 7 cần A trong đó quân 7 là lá bài thấp nhất, A là lá bài to nhất (loại mất các lá bài từ số 2 sử dụng số 6). Đây là hình thức đặc trưng của Poker. Tổng số lá bài chơi là 32 lá. Với Poker game trực tuyến cũng tương tự như vậy.

cách chơi:


trước tiên happyluke, người chơi được phát 2 lá bài, người chơi phải mở 1 lá, úp 1 lá cho đối phương nhìn thấy. Sau đó phát cho mỗi người 1 lá bài mở nữa. Khi nhận được 3 lá bài, con người chơi có thể xem xét và Khởi công tố. Vòng tố đi ngược chiều kim đồng hồ, người ban đầu là tố là người có độ rộng bài to nhất


cách tố như sau:

  1. Tố là tố theo 100% tiền đặt cược ban đầu của người chơi.
Ví dụ: Số tiền sắp xếp cược của 2 người A và B chơi tổng là 1000. Vậy mỗi người chơi cược 500, nếu tố thì con người chơi A cược thêm 500. Tổng lên sử dụng 1500

  1. Theo là tố theo người chơi trước đã tố.
Ví dụ: Nếu B theo A thì B cược thêm 500, tổng lên 2000.
  1. Tố tất cả là tố theo số tiền tổng của các con người chơi đã tố.
Ví dụ: Nếu B tố tất cả thì B cược thêm 2000, tổng lên 4000

  1. Úp mất là bỏ đi lá bài trên tay và con người chơi phải lãng phí đi số tiền đã cược trước đó.
ở trong lượt đầu (lá thứ 3), con người chơi tố ban đầu ra lệnh tố thì ngươi chơi kế không được tố mà phải theo hoặc tố tất cả. Vòng lượt tố đầu sẽ kết thúc khi tất cả con người chơi đều lệnh theo.


ở trong lượt tố đầu chỉ có 2 vòng tố nghĩa là vòng 1 mỗi người chơi có lẽ tố tất cả nhưng vòng 2 thì các con người tiếp theo bắt buộc phải ra lệnh theo slot game happyluke


Lượt tố thứ 2 có 3 vòng tố, lượt cuối sẽ có vô số lần tố.


Tương tự, nhưng lượt tố thứ 2 (lá bài thứ 4) sẽ có 3 vòng tố; lượt tố cuối (lá bài thứ 5) sẽ có rất nhiều lần tố.


người chơi có lẽ xem xét tình hình để ra lệnh úp mất để bảo toàn số tiền mình rất được đạt được trước đó nếu bài quá yếu so với con người chơi khác. Xem bài liên quan cùng danh mục: