Theo quy định tại NĐ-111-2011-CP-về-hợp-pháp-hóa-lãnh-sự ngày 05/12/2011, “Hợp pháp hóa lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.
Mặt khác, “Chứng nhận lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở nước ngoài.
Như vậy, đối với Thủ tục xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam, các bạn cần phải tiến hành thủ tục Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu do nước ngoài cấp để có thể được công nhận và sử dụng tại Việt Nam một cách hợp pháp.
Để có thể tiến hành thủ tục Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam, các bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:
Thứ nhất, Điều kiện để tài liệu xin giấy phép lao động có thể được Hợp pháp hóa lãnh sự và sử dụng được tại Việt Nam.

Để tài liệu do nước ngoài cấp có thể Hợp pháp hóa lãnh sự và sử dụng được tại Việt Nam thì trước tiên tài liệu đó cần phải có xác nhận của cơ quan công chứng bên nước ngoài và Cơ quan lãnh sự thuộc Bộ ngoại giao của quốc gia nơi phát hành giấy tờ nếu là tài liệu do doanh nghiệp, tổ chức tư nhân cấp.
Trường hợp tài liệu do một cơ quan nhà nước của nước. ngoài cấp thì chỉ cần xin xác nhận của Cơ quan lãnh sự thuộc Bộ ngoại giao của quốc gia nơi phát hành giấy tờ đó.
Thứ hai, cơ quan có thẩm quyền Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu xin Giấy phép lao động:

  1. Bộ Ngoại giao có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự ở trong nước.
Bộ Ngoại giao có thể ủy quyền cho cơ quan ngoại vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.
  1. Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự ở nước ngoài.
Thứ ba, Thủ tục Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Tùy từng quốc gia và các vùng lãnh thổ sẽ có các quy định khác nhau về Thủ tục Hợp pháp hóa lãnh sự. Cụ thể như sau:.
Đối với các tài liệu được Hợp pháp hóa lãnh sự tại nước ngoài:
Một là, Xin xác nhận của một văn phòng công chứng công tại nước ngoài.
Hai là, Xin xác nhận của Cơ quan lãnh sự hoặc Bộ ngoại giao của nước sở tại Quốc gia mà nơi tài liệu đó được phát hành.
Ba là, Xin xác nhận tai Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước đó. Thông thường đó là các Đại sứ quán của Việt Nam tại nước sở tại.
* Để biết thêm thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc về Thủ tục Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu cũng như xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Quý khách vui lòng liên hệ:

0904677628
Nguồn: workpermit.vn Xem bài liên quan cùng danh mục: