1 1. 10 bước tự chạy quảng cáo facebook hiệu quả
 • 1.1 1.1 Chuẩn bị để chạy quảng cáo facebook hiệu quả :
  • 1.1.1 1.1.1 Một tài khoản facebook :
  • 1.1.2 1.1.2 Tạo fanpage chạy quảng cáo :
  • 1.1.3 1.1.3 Làm thẻ visa hoặc thẻ mastercard để chạy quảng cáo :
  • 1.1.4 1.1.4 Hướng dẫn tạo tạo tài khoản quảng cáo Facebook :
 • 1.2 1.2 Bắt đầu chạy quảng cáo Facebook
  • 1.2.1 1.2.1 Hiểu rõ về quảng cáo Facebook :
  • 1.2.2 1.2.2 Lựa chọn mục tiêu quảng cáo :
   • 1.2.2.1 >> Nếu bạn muốn quảng cáo tiếp cận nhiều người và thu hút khách hàng tương tác thì hãy chọn :
   • 1.2.2.2 >> Nếu bạn muốn tìm kiếm khách hàng tiềm năng thì nên chọn :
   • 1.2.2.3 >> Nếu bạn muốn tăng doanh số :
   • 1.2.2.4 >> Nói ra thì nhiều thật như chung quy lại thì có vài cái thôi, mà đa phần bây giờ nếu không có wedsite thì dùng 4 loại chính :
  • 1.2.3 1.2.3 Nhắm mục tiêu quảng cáo – Target đến khách hàng mục tiêu :
  • 1.2.4 1.2.4 Vị trí quảng cáo facebook nên chọn cái nào :
  • 1.2.5 1.2.5 Chọn ngân sách quảng cáo facebook :
  • 1.2.6 1.2.6 Chọn Fanpage và nội dung quảng cáo :
Xem chi tiết tại website : vuanhonline.com : 10 bước tự học chạy quảng cáo hiệu quả 2019 Xem bài liên quan cùng danh mục: