1.Không nên thu thập các địa chỉ email từ các website trên internet, không sử dụng hoặc mua các địa chỉ email được rao bán trên mạng
2.Không viết hoa cho tất cả nội dung thư hoặc trên dòng tiêu đề
3.Không sử dụng video, flash hoặc javascrip trong email
4.Sử dụng thuộc tính alt trong tất cả hình ảnh được sử dụng trong email.Thẻ alt sẽ giúp người đọc dễ dàng nhận biết nội dung hình ảnh của bạn
5.Không nên để các từ như Miễn Phí,Khuyến mãi, Giảm giá hoặc số tiền trên tiêu đề thư
6.Không nên nhúng các biểu mẫu vào nội dung email
7.Không nên sử dụng font chữ màu đỏ trong email.Không sử dụng màu chữ gần giống với màu nên của email
8.Không sử dụng dấu chấm than (!) trong email
9.Không sử dụng hình ảnh quá lớn và không quên thêm các thẻ alt vào mỗi hình ảnh
10.Kiểm tra các lỗi chính tả trong email, lỗi chính tả là một chỉ số trong việc đánh giá Spam
11.Nên dùng các công cụ kiểm tra mail sống chết trước mỗi chiến dịch, khi gửi đến những mail đã không còn tồn tại Email
của bạn có thể bị đánh dấu Spam và thậm chí IP sẽ bị đưa vào Blacklist
12.Không nên gửi file đính kèm vào mail khi gửi email marketing, tốt nhất hãy đặt liên kết tải file vào trong nội dung email Xem bài liên quan cùng danh mục: