Cǎn cứ khoản 3 điều 1 Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập (Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 8 nǎm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ) quy định: “Các cơ sở giáo dục khác bao gồm nhà trẻ, nhóm trẻ, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học, trung tâm bồi dưỡng vǎn hóa, nếu là cơ sở giáo dục ngoài công lập, có trách nhiệm tuân theo các quy định tương ứng của Quy chế này”.
Vậy, nếu muốn thành lập trung tâm dạy tin học, ngoại ngữ khách hàng phải tuân theo các quy định tương ứng của Quy chế này, cụ thể:
+ Điều kiện thành lập trung tâm:
Điều 6 Quy chế quy định hồ sơ xin thành lập trường: “Khi bảo đảm các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Quy chế này, tổ chức, cá nhân xin thành lập trường gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ quy định tại Điều lệ nhà trường tương ứng. Hồ sơ xin thành lập trường, ngoài các giấy tờ theo quy định tại Điều lệ nhà trường tương ứng, còn có:
1. Dự thảo đề án tổ chức và hoạt động của trường và bản cam kết trong vòng 5 nǎm xây đựng trường sở tương ứng với quy mô, ngành nghề đào tạo dự kiến của trường.
2. Vǎn bản do cấp có thẩm quyền xác nhận về khả nǎng tài chính, về cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức, cá nhân cam kết đóng góp đầy đủ và đúng hạn để xây dựng trường (sau đây gọi chung là thành viên góp vốn);
3. Hồ sơ xác nhận quyền sử dụng đất hoặc vǎn bản thoả thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc giao đất xây dựng trường.
4. Hồ sơ về nhân sự:
a. Danh sách dự kiến và lý lịch của thành viên Hội đồng quản trị (nếu có), hiệu trưởng và các cán bộ quản lý của nhà trường có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhân sự;
b. Danh sách giáo viên, giảng viên cơ hữu, kèm theo bản cam kết tham gia giảng dạy cho trường.
Theo điều 4 Quy định tạm thời về tổ chức và quản lý các Trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng vǎn hoá, mỹ thuật, nghiệp vụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số 35/1999/QĐ - UB ngày 11 tháng 5 nǎm 1999 của UBND Thành phố Hà Nội) quy định điều kiện thành lập Trung tâm:
4.1 - Có cán bộ đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quản lý phụ trách.
4.2 - Có đội ngũ giáo viên (trong biên chế hoặc thỉnh giảng) đủ khả nǎng giảng dạy, trong đó có ít nhất 50% là giáo viên chuyên ngành. Riêng bồi dưỡng mỹ thuật thì 100% giáo viên đã tốt nghiệp tại các trường mỹ thuật.
4.3 - Có cơ sở vật chất, trường lớp, bàn ghế đúng quy cách, có đủ tài liệu và đồ dùng dạy học. Trung tâm không đặt ở nơi có nhiều tiếng ồn, môi trường bị ô nhiễm, ở nơi có thể gây nguy hiểm cho người dạy và người học.
+ Thủ tục thành lập Trung tâm:
Các cơ quan và cá nhân có nhu cầu và có đủ điều kiện thành lập Trung tâm, phải lập hồ sơ gửi về Sở GD và ĐT. Hồ sơ gồm có:
1 Đơn xin phép thành lập Trung tâm, trong đó có giới thiệu người làm Giám đốc Trung tâm.
2 Danh sách cán bộ quản lý, giáo viên, kèm theo vǎn bằng có xác nhận hợp lệ.
3 Đề án hoạt động của Trung tâm, trong đó ghi rõ:
- Tên gọi.
- Địa điểm: Ghi rõ địa chỉ của Trung tâm.
- Lĩnh vực - Cấp độ - Loại hình.
- Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng.
- Tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có.
- Dự kiến số lớp, số học viên nǎm đầu và 3 nǎm tiếp theo.
- Nguồn tài chính đầu tư ban đầu.
- Dự kiến mức thu học phí và các khoản thu khác (nếu có).
4 Hồ sơ chứng nhận việc sử dụng đất đai, nhà cửa, trang thiết bị, kèm theo ý kiến thoả thuận về địa điểm đặt Trung tâm của UBND phường (xã) và quận (huyện).
Sở GD và ĐT tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và báo cáo UBND Tỉnh, Thành phố. Sau khi được UBND Tỉnh, Thành phố đồng ý, Giám đốc Sở GD và ĐT ra Quyết định thành lập Trung tâm. Nếu Trung tâm thuộc trường trực thuộc Bộ GD và ĐT thì Sở GD và ĐT báo cáo và được sự đồng ý của Bộ GD và ĐT.
Theo điều 7 Quy chế quy định:
1. Thủ tục thành lập trường được thực hiện theo quy định tại Điều lệ nhà trường tương ứng.
2. Sau khi có quyết định thành lập trường, cấp có thẩm quyền quyết định thành lập trường có trách nhiệm tiếp tục xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân xin thành lập để:
a. Quyết định công nhận Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có);
b. Quyết định bổ nhiệm, công nhận Hiệu trưởng;
c. Phê duyệt đề án tổ chức và hoạt động của trường;
d. Phê duyệt kế hoạch, quy mô tuyển sinh, và ngành, nghề đào tạo (đối với trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng);
d. Cho phép tuyển sinh.
MỌI THÔNG TIN XIN LIÊN HỆ CHI TIẾT
LUẬT IURA HỒ CHÍ MINH
Đ/c: 26 - 28 NGUYỄN GIA TRÍ, BÌNH THẠNH, HCM
Điện Thoại : 028 7300 7586
Email: hi@iura.vn Xem bài liên quan cùng danh mục: