Disavow Links là gì?

Như Google đã mô tả, Disavow Links là một công cụ cho phép bạn loại bỏ tất cả các liên kết không chất lượng nhằm giữ “khoảng cách an toàn” với Google Penguin. Ngắn gọn vậy thôi.
Disavow Links có ý nghĩa gì?

Google đã tiến hành gửi hàng chục ngàn thông báo đến những website được nghi ngờ là có những hành động xây dựng backlink không tự nhiên, các thông báo này nhằm cho những webmaster có thể nhận biết và tiến hành xóa các backlink mà Google cho là không tự nhiên.
Nguồn: internet.
Chia sẻ cho ai đang tìm kiếm và muốn tìm hiểu.
chon ga choi hay ,
dau chan , ga choi ,http://thegioiga.net/ Xem bài liên quan cùng danh mục: