<p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1.25em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; color: rgb(51, 51, 51);">Công cụ MIỄN PHÍ DUY NHẤT hiện nay giúp anh em làm BIGDATA (miễn phí trọn đời và sẽ không bao giờ tính phí)</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1.25em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">XEM VIDEO HƯỚNG DẪN VÀ GIỚI THIỆU:</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1.25em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; color: rgb(51, 51, 51);"><iframe src="https://buzzheat.com/embed/phan-mem-quet-bigdata-facebook-theo-uid-ten-sdt-email-ngay-sinh-atp-software-post54746-c002-c016-c018" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 750px;"></iframe></p><div class="jeg_ad jeg_ad_article jnews_content_inline_ads " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="ads-wrapper align-center " style="box-sizing: border-box; margin: 1em 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"></div></div><div class="jeg_ad jeg_ad_article jnews_content_inline_2_ads " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="ads-wrapper align-center " style="box-sizing: border-box; margin: 1em 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"></div></div><div class="jeg_ad jeg_ad_article jnews_content_inline_3_ads " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="ads-wrapper align-center " style="box-sizing: border-box; margin: 1em 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"></div></div><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1.25em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; color: rgb(51, 51, 51);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1.25em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; color: rgb(51, 51, 51);">– Quét hàng triệu UID mỗi này kèm full thông tin (Tên, UID, giới tính, địa điểm,..)<br style="box-sizing: border-box;">– Quét 100.000 email mỗi ngày đúng đối tượng target trên Facebook<br style="box-sizing: border-box;">– Quét 100.000 SĐT mỗi ngày đúng đối tượng target trên Facebook<br style="box-sizing: border-box;">– Quét nhiều post 1 lúc trên profile, group, fanpage (độc quyền duy nhất có tại Simple UID)<br style="box-sizing: border-box;">– Quét theo List UID, ID nhóm,… nhập lên (theo vài yêu cầu của ae làm bigdata)<br style="box-sizing: border-box;">– Quét ra nội dung comment (sau đó dễ dàng lọc SĐT, Email trong comment bằng excel,… hay các hướng khai thác khác)<br style="box-sizing: border-box;">– …</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1.25em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">KHAI THÁC:</span><br style="box-sizing: border-box;">– Chạy kết bạn Facebook đúng target<br style="box-sizing: border-box;">– Chạy kết bạn Zalo đúng target<br style="box-sizing: border-box;">– Chạy Facebook ads theo UID (thông qua taodoituong.com)<br style="box-sizing: border-box;">…</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1.25em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">GỢI Ý ỨNG DỤNG:</span><br style="box-sizing: border-box;">– Lọc theo tên (name) để chạy bán sản phẩm theo name<br style="box-sizing: border-box;">– Lọc ngày tháng năm sinh để bán sản phẩm theo sinh nhật, sim ngày sinh,… hay CSKH chúc sinh nhật đều đặn<br style="box-sizing: border-box;">– Lọc theo địa điểm, theo giới tính,… để chuẩn đối tượng<br style="box-sizing: border-box;">– Lọc ra email để làm email marketing<br style="box-sizing: border-box;">– Lọc ra SĐT để chạy sms marketing, telesales,…<br style="box-sizing: border-box;">– Công cụ dùng để phân tích (biết được đối tượng khách hàng target của ai đó đang nhắm đền như: tuổi, địa điểm,…). Ứng dụng cho phân tích trong chạy ads rất ok…<br style="box-sizing: border-box;">…</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1.25em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; color: rgb(51, 51, 51);">P/S: Data khách hàng tiềm năng rất quan trọng, và nó giúp ae dễ dàng kinh doanh hiệu quả, tiết kiệm chi phí. NHƯNG TUYỆT ĐỐI KHÔNG SPAM VÀ LẠM DỤNG NÓ NHÉ!…</p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 1em 0px 0.5em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 1.563em; line-height: 1.4; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; color: rgb(33, 33, 33); text-rendering: optimizeLegibility;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">LINK TẢI:&nbsp;<a href="https://atpsoftware.vn/simple-uid" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(244, 101, 12); text-decoration-line: none;" data-cke-saved-href="https://atpsoftware.vn/simple-uid">SIMPLE UID</a></span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1.25em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; color: rgb(51, 51, 51);">Mọi khó khăn, vướn mắc khi sử dụng. Vui lòng livechat tại website để được hỗ trợ. Cám ơn!</p><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 1.33em 0px 0.5em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 1.25em; line-height: 1.5; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; color: rgb(33, 33, 33); text-rendering: optimizeLegibility;"><em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Follow profile của mình (chế độ xem trước) để nhận được nhiều post chia sẻ về cách ứng dụng các công cụ để làm marketing online nhé! Link trang cá nhân:&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/tranthinhlam02" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(244, 101, 12); text-decoration-line: none;">https://www.facebook.com/tranthinhlam02</a></span></em></h4> Xem bài liên quan cùng danh mục: