Nếu một ngày không có website thì chúng ta sẽ không cần phải SEO cho nó nữa :v Nhưng không thể :vHẳn là nếu ai đang làm Online Marketing/Digital Marketing đang quản trị website hầu hết đều có đầu tư SEO. Người thì thuê dịch vụ, người thì tự mần.Vấn đề đặt ra như sau: Mặc dù mình đi thuê ngoài hay có đội SEO riêng, nhưng một khi đã đầu tư bằng tiền phải có cách quản lý chứ không thể mặc kệ cho nó tới đâu thì tới. Vậy mọi đang quản lý SEO như thế nào cho hiệu quả?Hy vọng cuộc thảo luận này sẽ giúp công việc của chúng ta được thuận lợi hơn. Biết đâu ai đó sẽ tìm được chân-trời-mới. Xem bài liên quan cùng danh mục: