Anchor text là đoạn văn bản được dùng để hiển thị link và được mọi người sử dụng để link tới site của bạn. Nói một cách khác, chính là đoạn text link cụ thể mà người dùng nhấp vào.

Google căn cứ vào anchor text và link đặt dưới anchor text để xếp hạng website của bạn theo từ khóa. Ví dụ như vong huyet ap Nhat Ban là một anchor text. Nếu bạn thường xuyên lặp đi lặp lại anchor text này thì Google sẽ sớm để mắt đến bạn vì cho rằng bạn đang spam link.

Vậy dùng như thế nào là phù hợp? Thay vì dùng duy nhất một anchor text giống với keyword bạn nên dùng các biến thể của anchor text theo tỉ lệ sau:
 • Anchor text chính xác: là anchor text giống với từ khóa chính bạn đang SEO (15%)
 • Anchor text phụ: Là anchor text chứa từ khóa chính+ từ khóa phụ (15%)
  Ví dụ: đào tạo seo online
 • Anchortext biến thể: là anchortext chứa 1 phần của từ khóa (20%)
  Ví dụ: đào tạo làm seo lên top google
 • Anchor text thương hiệu: Là anchor text chứa thương hiệu của công ty(15%)
  Ví dụ: khóa học seo tại eCode
 • Anchor text chung chung, ngẫu nhiên: Là anchor text không liên quan đến nội dung website, giúp cho hệ thống backlink tự nhiên hơn với search engine (15%).
  Ví dụ: click tại đây, xem thêm...
 • Full URL: là anchor text sử dụng đường link và từ khóa giống nhau (20%) Xem bài liên quan cùng danh mục: