Sau hơn 1 tháng bị anh Gồ đì đọt mảng SEO thì em đang có ý định chuyển qua quảng cáo. Nhờ anh em tư vấn nên hay không nên đây ? Xem bài liên quan cùng danh mục: