Bạn đã thử viết bài trên linkedin lần nào chưa? index rất nhanh
Trãi nghiệm : danang-services.com Web mới làm tôi nhào đầu vào viết bài, vừa viết vài bài và cũng đi copy bài và sau đó sửa lại tiêu đề và vài đoạn đầu sau đó chèn text link .
Thế nhưng nhưng việc đầu tiên bạn làm là tạo tk sau đó tạo profile cho cực chất chèn các link web, các kiểu nói chung khai báo đầy đủ tối ưu profile của mình.
Sau đó viết úp ảnh các kiểu , nên nhớ đặt tiêu đề phải chứa từ khóa chính, bài viết đoạn đầu cũng phải có từ khóa chính , có h2(cũng phải có từ khóa chính nhé ) sau đó khi viết xong thì vào đây :https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url?
submit xong copy tiêu đề vứt vô gg xem bài đã index chưa nhé , nớ cài tiện ích seoquake xem cho dễ và cài đặt lại tìm kiếm , kéo nó đến 100 nhé để xem nó index trong top 100 và xếp hạng thứ mấy .Từ đó bạn viết nhiều bài liên kết nội lại với nhau cùng nhau đưa bài lên đỉnh nhé !
hãy làm và tự sướng lên đỉnh nhé các tềnh yêu !

Thanks mọi người nhiều nhé !
Đcọ tiếp :
1 -tại sau xây dựng các blog vệ tinh để seo ?
2 -xây dựng site vệ tinh Wordopress có lên top không ? Xem bài liên quan cùng danh mục: