Nhằm hỗ trợ tối đa cho công việc SEO vất vả của SEOer, 2PINK.ORG phát triển công cụ quản lý và kiểm tra thứ hạng từ khóa tự động hàng ngày rất hữu ích cho các SEOer đang gặp rắc rối vì phải quản lý quá nhiều từ khóa và dự án.
[MEDIA=youtube]NPMRukiwi3s[/MEDIA]
Một số ưu điểm:
 1. Quản lý và kiểm tra thứ hạng từ khóa hàng loạt từ Google không giới hạn.
 2. Tự động check thứ hạng mỗi ngày - Không cần check thủ công.
 3. Kết quả tìm kiếm chính xác, thời gian thực.
 4. Lưu toàn bộ lịch sử đã check của mỗi từ khóa - Không giới hạn.
 5. Báo cáo, thống kê chi tiết thứ hạng từng từ khóa.
 6. Không giới hạn lưu trữ từ khóa, nhóm từ khóa (chiến dịch, dự án), tên miền.
 7. Xuất báo cáo chi tiết ra file Excel.
Hướng dẫn sử dụng:
Quản lý từ khóa, nhóm từ khóa và tên miền
 1. Nhấn vào nút Thêm từ khóa mới để thêm danh sách từ khóa mới
 2. Thêm mới tên miền cần kiểm tra > Tạo nhóm từ khóa thuộc tên miền và chọn Google search mặc định cho nhóm
 3. Nhập vào danh sách từ khóa > Chọn nhóm cho từ khóa > Thêm từ khóa mới
Kiểm tra thứ hạng từ khóa, báo cáo thống kê chi tiết hàng ngày theo từng nhóm
 1. Chọn nhóm từ khóa cần check > Tùy chọn tự động check hàng ngày hoặc check thủ công
 2. Thống kê chi tiết thứ hạng từ khóa theo từng ngày
 3. Báo cáo thứ hạng của toàn bộ từ khóa hoặc từng nhóm từ khóa > Xuất ra file Excel
Chi tiết tại: http://2pink.org/rank-checker
Tăng traffic miễn phí tại: http://2pink.org/live-traffic Xem bài liên quan cùng danh mục: