Hiện tại trang mình tương đối ít nội dung, mình đang muốn coppy mấy bài viết hay từ các trang khác , và có ghi rõ từ nguồn nào , chủ yếu để tiện tham khảo cho người đọc , nhưng như vậy thì có bị lỗi trùng lặp nội dung không , nếu có thì làm sao để không bị ảnh hưởng . Xem bài liên quan cùng danh mục: