Các bạn cho hỏi, như 1 bài viết thường tối đa nên chèn 3 liên kết trong bài, nhưng còn ở chữ ký thì sao, ví dụ như diễn đàn quangbaweb của mình chẳng hạn, cho đặt 5 liên kết thì mình có nên đặt cả 5 liên kết trong chữ ký không? Xem bài liên quan cùng danh mục: