Thân chào các bác!

Trong quá trình xây dựng link cho blogmoney của em thì em có mua tài khoản hệ thống diễn đàn, nay muốn đa dạng domain nên mạn phép lên đây hỏi xem có bác nào đang dùng tài khoản VIP hệ thống diễn đàn mà muốn trao đổi thì ới em.

Hoặc bác nào dùng rồi mà muốn bán lại thì cũng báo giá em luôn nhé!

Trân trọng cảm ơn các bác ạ! Xem bài liên quan cùng danh mục: