Tư duy bán hàng trên Youtube, bán hàng bằng Video
Bán hàng với Facebook Profile cá nhân, xây dựng thương hiệu cá nhân

+ Hướng dẫn xây dựng Facebook profile hiệu quả
+ Thuật toán Edge rank
+ Hướng dẫn cách đăng bài trên facebook
+ Tư duy xây dựng thương hiệu cá nhân trên facebook profile
Người hướng dẫn
►Ths. Nguyễn Hữu Lam Xem bài liên quan cùng danh mục: