Kiểm định cân là quá trình chú ý, so sánh giá trị đo đạc cân có đúng như tài liệu đăng ký khi thông qua mẫu hay không. Quá trình kiểm định được thực hiện bởi cấp có thẩm quyền được nhà nước điều khoản. Sau khi hoàn thành quá trình kiểm định, cân điện tử sẽ được dán tem kiểm định chứng thực vật phẩm đủ điều kiện.

Kiểm định cân điện tử là gì?
Kiểm định cân điện tử là việc chú ý chất lượng của cân điện tử có đạt các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể so với yêu cầu pháp lý hay không. Việc kiểm định phải được thực hiện đúng quy trình và thống nhất.
Kết quả kiểm định cân điện tử phải do cơ quan kiểm định của quốc gia xác định là đạt hay không đạt. Cân điện tử sau khi kiểm định đạt yêu cầu sẽ được dán tem kiểm định hoặc cấp giấy chứng thực kiểm định bởi cơ quan quản lý nhà nước về đo lường.

>>> xem thêm dich vu kiem dinh can tien tu

Việc kiểm định cân điện tử bắt buộc khi:
- công ty dùng và nơi cung cấp cân cần một tổ chức thứ 3 trung gian - kiểm định và cấp phép, cũng như giám định độ chính xác cho dụng cụ đo lường cân điện tử.
- Khi giao thương mua bán hàng hóa item trực tiếp đến đối tác hoặc người phung phí - công cụ cần kiểm định định kỳ - mang lại hiệu quả và công bằng cho mọi người.

Việc kiểm định cân điện tử không bắt buộc phải được cơ quan có thẩm quyền thực hành theo định kỳ → nếu dùng cân điện tử không liên quan đến giao thương mua và bán hàng hóa sản phẩm trực tiếp. Mục đích cân chỉ dùng cho nội bộ kiểm tra hàng hóa, tạo ra hoặc sơ chế biến.Các công cụ đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo quy định trong bảng sau đây:TTTên phương tiện đobiện pháp kiểm soát về đo lườngChu kỳ kiểm định

ưng chuẩn mẫuKiểm định

Ban đầuĐịnh kỳSau tu chỉnh

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)

Lĩnh vực đo khối lượng

1Cân phân tách-xxx12 tháng

2Cân kỹ thuật-xxx12 tháng

3Cân bànxxxx12 tháng

4Cân đĩaxxxx12 tháng

5Cân đồng hồ lò xoxxxx12 tháng

6Cân treo dọc thép-lá đềxxxx12 tháng

7Cân treo móc câuxxxx12 tháng

8Cân ô tôxxxx12 tháng

9Cân tàu hỏa tĩnhxxxx12 tháng

10Cân tàu hỏa độngxxxx24 tháng

11Cân băng tảixxxx12 tháng

12Cân đánh giá trọng tải xe cơ giớixxxx12 tháng

13Quả cân cấp đúng mực E2-xxx24 tháng

14Quả cân cấp đúng mực đến F1-xxx12 tháng
Chi tiết về dịch vụ liên hệ: 0123 726 1111 Xem bài liên quan cùng danh mục: