Để tiết kiệm được 50% ngân sách QC google ads bạn có 3 giải pháp:
Giải pháp 1: Tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo của bạn
Giải pháp 2: Chạy bùng qc
Giải pháp 3: Thuê các chuyên gia qc google ads giúp bạn
Nhận quảng cáo google ads chiết khấu từ 40 - 70% ngân sách qc chỉ thu từ 60 - 30% ngân sách qc
- Chạy ổn định , lâu dài
- Chạy trước thanh toán sau
- Tận tâm tận tình
- Không giời hạn ngân sách, ngân sách càng lớn chiết khấu càng mạnh
LH chiến: 01205.397.627 Xem bài liên quan cùng danh mục: