Hiện nay đa số các temp blogspot đều có phần recent post hiện ngoài trang chủ, như mình thì không muốn cho nó hiện ra vì nhìn bố cục website sẽ rất xấu. Vậy có cách gì để ẩn nó đi không? Xem cách làm dưới đây nhé?

Hướng dẫn

Demo: http://thptphucthanh.com Xem bài liên quan cùng danh mục: