HIDE YOUTUBE CHANNEL
----
TUT nhỏ cho bạn nào chơi reup sợ report die kênh trong những ngày quét hoặc khi sắp tới ngày tổng kết
----
Vào : https://www.google.com/settings/youtube
Tick như hình và ấn "HIDE MY CHANNEL"
----
Kênh bạn sẽ bị giấu tạm thời cho đến khi bạn bật lại - mọi thông số được bảo toàn sau khi bạn re-enable kênh.
---
P/s: Để bật lại kênh thì chỉ cần vào Youtube sẽ thấy hiện lên hướng dẫn để bật lại - Nó bắt "Create New Channel" và data sẽ trở lại như lúc Hide Channel!Nguồn YTB Creators Xem bài liên quan cùng danh mục: