HTTPs là giao thức an toàn, đảm bảo cho kết nối từ Client đến Server được an toàn. Tuy nhiên, ở khía cạnh SEO, việc mình vừa hỗ trợ HTTP và HTTPs thì có sao không? Cụ thể mình có trang web này http://qnqcontainer.com vừa có Http và Https, không rõ là rank trên Google có bị chia đôi không? Xem bài liên quan cùng danh mục: