Mình seo 2 từ khóa có dấu và không dấu là

" dầu gội tsubaki " và " dau goi tsubaki "


- Từ " dầu gội tsubaki " : Số lần tìm kiếm tr.bình hàng tháng 100 -1000 cạnh tranh Trung Bình
- Từ " dau goi tsubaki " : Số lần tìm kiếm tr.bình hàng tháng 1 N – 10 N cạnh tranh Trung Bình

Mình chỉ Onpage viết vài bài trên trang chủ , link đi có mấy chục cái ^^
Site mình là : ShopNhatViet.com Xem bài liên quan cùng danh mục: