Website được đánh giá dựa trên bốn yếu tố - Tiếp cận: những nỗ lực lớn có thể ngăn chặn những người sử dụng, thậm chí không mở trang web của bạn; Identity: giới thiệu bản thân và sau đó họ tham gia với tất cả các công cụ của bạn;

  • Danh mục chính:
  • Các phím tắt duy trì sử dụng toàn bộ website;
  • Nội dung:
  • Trình bày nội dung của bạn thay vì chỉ xuất bản.
  • ....

Danh sách 25 yếu tố kiểm tra website đạt chuẩn SEONguồn: Dichvuonline.com Xem bài liên quan cùng danh mục: