Chào các bác!
Thấy mọi người bảo làm SEO về mảng dinh dưỡng khó lắm nhưng e đã chót nhận dự án SEO cho website: http://www.samnuingoclinh.net/ này rồi với 4 từ khóa chính là:
  • sâm Ngọc Linh Việt Nam,
  • sâm Ngọc Linh giả,
  • sâm Ngọc Linh Quảng Nam,
  • giá sâm Ngọc Linh.
Họ yêu cầu là trong 1 tháng phải lên top 5 mà web của họ thì cũng chưa được lâu lắm. Có bác nào biết cách nào SEO nhanh không chỉ giúp e với! Xem bài liên quan cùng danh mục: