mỗi công ty lại đưa ra 1 quy chuẩn riêng cho bài viết chuẩn seo. nhưng vẫn dừa vào 1 cái khung mặc định của bài viết.